Przedszkole nr 10 w Skierniewicach

O nas

Działania naszej placówki ukierunkowane są na tworzenie przedszkola otwartego, nowoczesnego, o wysokim poziomie wychowania i nauczania, opartego na kreatywnej pracy kadry pedagogicznej i pomocniczej, przy życzliwym wsparciu Rady Rodziców.

Realizujemy wiele programów dodatkowych, uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach i projektach edukacyjnych, jesteśmy organizatorami wielu konkursów. Nieustannie podnosimy jakość pracy oraz poszerzamy ofertę edukacyjną współpracując z wieloma instytucjami.

Atutem przedszkola jest również jego usytuowanie - w spokojnej dzielnicy miasta, z dala od ruchliwych ulic i hałasu, w nowym, kolorowym i wolnostojącym budynku. Sale, w których przebywają przedszkolaki są przestronne i odpowiednio wyposażone, stwarzające warunki do bezpiecznej zabawy i nauki. Przy każdej z sal znajduje się łazienka dla dzieci.

Dysponujemy również przestronną szatnią oraz salą rekreacyjną zaopatrzoną w sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych.

Na terenie przedszkola znajduje się duży, piękny ogród wyposażony w atestowane urządzenia i sprzęty. Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW, przy placówce powstał ogródek dydaktyczny "Słoneczny ogród", w którym odbywają się zajęcia z edukacji ekologicznej i przyrodniczej